Vastgoed

Onze ondernemingspraktijk is gespecialiseerd in de vakgebieden vastgoed, scheepsbouw en zorg. Hieronder kunt u lezen hoe wij onze vastgoedcliënten juridisch ondersteunen.
 
Civiele vastgoedpraktijk
Bij vastgoed zijn het civiele recht en het bestuursrecht nauw verweven. In de civiele vastgoedpraktijk staan onze advocaten commerciële partijen bij, zoals architecten, constructeurs en aannemers. Vaak gaat het om geschillen over aanbesteding, afrekening of aansprakelijkheden. Daarnaast worden in deze praktijkgroep zaken behandeld die met verwerving, bouw, ontwikkeling, beheer en exploitatie van vastgoed samenhangen.
 
Bestuursrechtelijke vastgoedpraktijk
De zaken bij het bestuursrechtelijke gedeelte van de vastgoedpraktijk houden verband met ruimtelijk beleid van de overheid en vergunningen, zoals bouwvergunningen en de inhoud van bestemmingsplannen. Hier spelen ruimtelijke problemen een rol, maar ook milieueffectrapportages, bodemsanering en milieunormen, lokale verordeningen en welstand.
 
Overige diensten
Onze advocaten hebben veel ervaring met inspraakprocedures inzake overheidsplannen en procedures bij de civiele- of bestuursrechter en/of bouwarbitrages. Ook vastgoedbeheerders kunnen bij deze praktijkgroep terecht voor juridische advies over huurovereenkomsten, algemene voorwaarden of geschillen met huurders.