Scheepsbouw

Onze ondernemingspraktijk is gespecialiseerd in de vakgebieden vastgoed, scheepsbouw en zorg. Hieronder kunt u lezen hoe wij onze scheepsbouwcliënten juridisch ondersteunen.

 

Deze praktijkgroep behandelt alle zaken die verband houden met scheepsbouw, waarin een groot aantal ­– vaak internationale – partijen betrokken is. Dit heeft tot gevolg dat slechts specialisten in deze ingewikkelde materie de weg weten. Onze advocaten staan u dan ook graag bij.

 

Naast werven zijn bij scheepsbouw vele (gespecialiseerde) partijen en toeleveranciers betrokken. Het gaat vaak om geschillen over aanbesteding, afrekening of aansprakelijkheden. In de scheepsbouwpraktijk worden zaken behandeld die met ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en de exploitatie van schepen samenhangen.

 

Onze advocaten hebben bijzondere expertise inzake de bouw van plezierjachten, waarin rechtsverhoudingen tussen commerciële partijen en consumenten een bijzondere plaats innemen. Voorts hebben zij veel ervaring met onderhandelingen en procedures bij de civiele rechter en/of arbitrages.