Juridische Nieuwsflits september 2016 Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

Editie september 2016

---

Gescheiden en met je kind op vakantie

Voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen betekent op vakantie gaan  dat niet alleen nagedacht moet worden over het opnemen van vakantiedagen en het uitzoeken van de vakantiebestemming, maar dat ook overleg met de andere ouder gevoerd moet worden over de vakantieperiode en de vakantiebestemming. Immers, indien beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over een minderjarig kind hebben, dan dienen zij beiden in te stemmen met een reis naar het buitenland. 

Lees verder...

---

Rekentool voor minimumloon

Op de website van de Rijksoverheid staat een rekentool om het minimumloon te berekenen. De tool is gericht op werknemers, maar is ook handig voor werkgevers.

Lees verder...

---

Tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse medewerkers

Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken.

Lees verder...

---

Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag

Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het hof oordeelde dat zelfs als het gedrag niet verwijtbaar was geweest, er toch een dringende reden was.

Lees verder...

---
 
 

 

Terug naar nieuwsoverzicht