Juridische Nieuwsflits september 2015 Terug naar nieuwsoverzicht

Weergaveproblemen? Bekijk deze nieuwsbrief in de browser.

Editie september 2015

 

Faillissement vof is niet automatisch faillissement vennoten

Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis die veel vragen oproept. Wat zijn de belangrijkste gevolgen als je failliet gaat? Ben je dan alleen zakelijk of ook privé failliet? Het zijn de vragen die veel ondernemers in financieel zwaar weer zich stellen. Bij een eenmanszaak gaan zowel de onderneming als de ondernemer in privé failliet, bij een BV alleen de onderneming. En bij een vennootschap onder firma (vof)? Gaan dan ook de vennoten automatisch failliet? Tot 6 februari 2015 was het antwoord een simpel: ja. Als een vof failliet wordt verklaard zijn daardoor alle vennoten ook failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, valt ook hun privé-vermogen in het faillissement. De Hoge Raad heeft deze lijn in 1927 uitgezet en nog eens in 2009 klip en klaar bevestigd. Tot 6 februari 2015; de Hoge Raad is van mening veranderd.

Wat is er veranderd?

Een schuldeiser vraagt het faillissement aan van zowel de vof als de vennoten. Een van de vennoten (een natuurlijke persoon) heeft echter de rechter gevraagd om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Voor dat de rechter op dit verzoek kan beslissen is het faillissement van de vof uitgesproken, waarbij de rechtbank tevens, volgens de bestaande regels, het faillissement van alle vennoten uitsprak.

Lees verder...

 

---

 

Rechters in verzet tegen tweederangs rechtbanken

Rechtsprekend en politiek Nederland verzet zich fors tegen het uitkleden van de rechtbanken Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen. Rechters in Alkmaar gingen vrijdag in toga de straat op om te protesteren tegen het besluit om in de zeven rechtbanken nog slechts kleine zaken af te handelen.

Lees verder...

 

---

 

Wet aanpak schijnconstructies: de regels per 2016

Volgens de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies gelden vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels voor de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon.

Lees verder...

 

---

 

Geen maatregelen tegen ontwijking transitievergoeding

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een schriftelijk antwoord op Kamervragen aan dat er geen maatregelen nodig zijn tegen ontwijking van de transitievergoeding. Wel geeft hij aan dat – wanneer een bedrijf een medewerker alleen in dienst houdt wegens het niet willen betalen van de vergoeding – dat onfatsoenlijk werkgeverschap is.

Lees verder...

 

---

 

Chauffeur heeft recht op reistijdvergoeding naar startpunt

Een gedetacheerde chauffeur die dagelijks met zijn eigen auto naar de plek rijdt waar het vervoermiddel staat waarmee hij moet rijden, heeft recht op een reistijdvergoeding.

Lees verder...

 
 

Weergaveproblemen? Bekijk deze nieuwsbrief in de browser.

Editie september 2015

 

Faillissement vof is niet automatisch faillissement vennoten

Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis die veel vragen oproept. Wat zijn de belangrijkste gevolgen als je failliet gaat? Ben je dan alleen zakelijk of ook privé failliet? Het zijn de vragen die veel ondernemers in financieel zwaar weer zich stellen. Bij een eenmanszaak gaan zowel de onderneming als de ondernemer in privé failliet, bij een BV alleen de onderneming. En bij een vennootschap onder firma (vof)? Gaan dan ook de vennoten automatisch failliet? Tot 6 februari 2015 was het antwoord een simpel: ja. Als een vof failliet wordt verklaard zijn daardoor alle vennoten ook failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, valt ook hun privé-vermogen in het faillissement. De Hoge Raad heeft deze lijn in 1927 uitgezet en nog eens in 2009 klip en klaar bevestigd. Tot 6 februari 2015; de Hoge Raad is van mening veranderd.

Wat is er veranderd?

Een schuldeiser vraagt het faillissement aan van zowel de vof als de vennoten. Een van de vennoten (een natuurlijke persoon) heeft echter de rechter gevraagd om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Voor dat de rechter op dit verzoek kan beslissen is het faillissement van de vof uitgesproken, waarbij de rechtbank tevens, volgens de bestaande regels, het faillissement van alle vennoten uitsprak.

Lees verder...

 

---

 

Rechters in verzet tegen tweederangs rechtbanken

Rechtsprekend en politiek Nederland verzet zich fors tegen het uitkleden van de rechtbanken Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen. Rechters in Alkmaar gingen vrijdag in toga de straat op om te protesteren tegen het besluit om in de zeven rechtbanken nog slechts kleine zaken af te handelen.

Lees verder...

 

---

 

Wet aanpak schijnconstructies: de regels per 2016

Volgens de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies gelden vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels voor de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon.

Lees verder...

 

---

 

Geen maatregelen tegen ontwijking transitievergoeding

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een schriftelijk antwoord op Kamervragen aan dat er geen maatregelen nodig zijn tegen ontwijking van de transitievergoeding. Wel geeft hij aan dat – wanneer een bedrijf een medewerker alleen in dienst houdt wegens het niet willen betalen van de vergoeding – dat onfatsoenlijk werkgeverschap is.

Lees verder...

 

---

 

Chauffeur heeft recht op reistijdvergoeding naar startpunt

Een gedetacheerde chauffeur die dagelijks met zijn eigen auto naar de plek rijdt waar het vervoermiddel staat waarmee hij moet rijden, heeft recht op een reistijdvergoeding.

 

Terug naar nieuwsoverzicht