Juridische Nieuwsflits oktober 2013 Terug naar nieuwsoverzicht

 •  

  Als u deze email niet kunt lezen klik dan hier

   
   

  Home | Jongeneel Advocaten

  Editie oktober 2013

   

  Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures

  Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen.
  lees verder . . .

   

  Stoelendans bij reorganisatie

  Wanneer een bedrijf wenst te reorganiseren en er in dat kader ontslagen moeten vallen,is de werkgever voor de selectie van de werknemers gebonden aan het Ontslagbesluit. Daarin staat voorgeschreven dat binnen een groep uitwisselbare functies moet worden afgespiegeld.
  lees verder . . .

   

  Maximum aantal jaren relevante werkervaring in vacature: leeftijdsdiscriminatie

  Op een vacaturesite konden werkgevers gebruik maken van een keuzeveld, waarbij zij een maximum aantal jaren relevante werkervaring van mogelijke kandidaten voor een functie konden selecteren. Dat blijkt verboden onderscheid op grond van leeftijd.
  lees verder . . .

   

  Incasso van geldvorderingen

  Op 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. De wet beschermt de consument tegen onredelijk hoge, buitengerechtelijke incassokosten. Er is sindsdien een wettelijk regime dat de maximale hoogte van de incassokosten bepaalt.
  lees verder . . .

   

  Staat verliest zaak over vakantiedagen arbeidsongeschikten

  Twee werknemers hebben een rechtszaak tegen de Nederlandse staat gewonnen omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid schade hebben geleden bij de opbouw van vakantiedagen. Het gerechtshof bepaalde dat de Staat aansprakelijk is voor de door hen geleden schade. 
  lees verder . . .

   
   
   

   

Terug naar nieuwsoverzicht