Juridische Nieuwsflits november 2013 Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

Als u deze email niet kunt lezen klik dan hier

 
 

Home | Jongeneel Advocaten

Editie november 2013

 

Kabinet pakt malafide bestuurder aan

De rechter kan straks frauderende bestuurders een civiel bestuursverbod opleggen waarna zij maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mogen besturen. Vereist is dat het laakbare gedrag zich heeft voorgedaan binnen drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf dat door de bestuurder werd geleid.
lees verder . . .

 

Sport of drugsgebruik in privétijd: ontslag op staande voet?

Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer wil opzeggen, heeft hij hier normaal gesproken de toestemming van het UWV voor nodig. Krijgt hij deze toestemming, dan moet hij bij de opzegging rekening houden met de voor de werknemer geldende opzegtermijn.
lees verder . . .

 

Wetsvoorstel beperken gemeenschap van goederen

D66, PvdA en VVD willen de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben ingebracht met inkomen uit arbeid. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk en erfenissen en giften vallen daardoor niet meer standaard in de gemeenschap van goederen. De drie partijen denken dat dit systeem beter aansluit op de praktijk. Ze hebben hiervoor een wetsvoorstel gepresenteerd.
lees verder . . .

 

Tussentijdse beëindiging van een aannemingsovereenkomst. En dan?

De wet biedt elke opdrachtgever de mogelijkheid om een gesloten aannemingsovereenkomst tussentijds op te zeggen. Staat de aannemer dan met lege handen? Zo nee, hoe wordt de schade dan bepaald? Kort geleden werd een en ander ter beoordeling aan de Hoge Raad voorgelegd.
lees verder . . .

 

Staat in cassatie inzake opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Op 15 oktober jl. heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de geleden schade van twee werknemers, omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid beperkt vakantiedagen hebben opgebouwd.
lees verder . . .

 
 
 

 

Terug naar nieuwsoverzicht