Juridische Nieuwsflits maart 2014 Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

Als u deze email niet kunt lezen klik dan hier

 
 

Home | Jongeneel Advocaten

Editie maart 2014

 

Opstelten versterkt positie van de curator

Een curator die in faillissementen mogelijke onregelmatigheden constateert, moet die straks verplicht melden bij de rechter-commissaris. Deze beslist dan of aangifte van fraude moet volgen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) dat op 24 februari voor consultatie naar verschillende adviesinstanties is gestuurd. 

De regeling vloeit voort uit het wetgevingsprogramma herijking van het faillissementsrecht, waarvan verbetering van de bestrijding van faillissementsfraude één van de pijlers is. De versterking van de positie van de curator vormt hiervan het sluitstuk. De twee andere voorstellen zijn het civielrechtelijk bestuursverbod en de aanscherping van het strafrechtelijk faillissementsrecht.
lees verder . . .

 

Een onderneming in gedwongen schuldsanering

Geleidelijk aan kruipt Nederland weer uit de economische recessie, de ene sector wat sneller dan de andere. De ondernemingen die het slechte weer hebben overleefd hebben bewezen dat ze ook bij tegenspoed vitaal zijn. Maar in de voorbije periode heeft ook een groot aantal ondernemers het bedrijf noodgedwongen moeten staken, waarbij een belangrijke oorzaak was de tegenvallende inkomsten. De schuldenlast kan bij een gebrek aan vertrouwen in de toekomst snel oplopen. Niet alle schuldeisers hebben een even groot belang bij continuïteit van de onderneming. Dat heeft zijn weerslag op de inschikkelijkheid bij onderhandelingen over de aflossing van de schulden en de bereidheid om opnieuw te investeren.
lees verder . . .

 

Tussentijdse opzegging nulurencontract

Een werkneemster werkte op basis van een oproepovereenkomst. De overeenkomst was aangegaan voor de duur van één jaar en voor beide partijen direct opzegbaar. De werkneemster werkte enkele maanden gemiddeld 23 uur per week. Op enig moment deelde de werkgever de werkneemster mee dat hij haar niet meer zou oproepen. De kantonrechter merkt op dat het niet meer oproepen hetzelfde is als het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. De werkgever was loon verschuldigd tot het einde van de oproepovereenkomst, omdat hij geen ontslagvergunning had aangevraagd.
lees verder . . .

 

Verzwijging bij aanvragen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is bekend dat men bij het aangaan van een polis naar waarheid feiten en omstandigheden moet vermelden bij het invullen van het aanvraagformulier. Gebeurt dit niet, dan loopt men een heus risico dat de polis te zijner tijd geen dekking geeft, namelijk zodra de verzekeraar ontdekt wat verzwegen of foutief beantwoord is. Dat is logisch, want iedereen snapt dat een verzekeraar geen huis wil verzekeren dat al in brand staat. Maar met dat verzwijgen en de strenge gevolgen die voor de hand liggen, is het niet altijd zo zwart-wit als men zou denken.
lees verder . . .

 

Verdoezelen incident grond voor ontslag, zwijgen door collega niet

Werknemer heeft geen melding gemaakt van grote hoeveelheden weggelekte vloeistof en vervolgens wijzigingen aangebracht in het computersysteem om dit incident te verdoezelen, wat kwalificeert als dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

In de tweede zaak gaat het om een collega die er van wist, maar heeft gezwegen. Volgens de kantonrechter geeft dat géén aanleiding tot ontbinding van diens arbeidsovereenkomst.
lees verder . . .

 
 
 

 

Terug naar nieuwsoverzicht