Juridische Nieuwsflits juli 2016 Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

Editie juli 2016

---

Einde partneralimentatie indien ex gaat samenwonen

Indien bij de echtscheiding een bedrag aan partneralimentatie is vastgesteld, dient dit bedrag (uitzonderingen daargelaten) gedurende een termijn van 12 jaar te worden betaald. In die tijd kan er uiteraard veel veranderen in de situatie van zowel de betalende als de ontvangende partij. Om die reden is het mogelijk, indien de omstandigheden zijn gewijzigd ten opzichte van de situatie op het moment van vaststellen van de alimentatie, een wijzigingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

Een ingrijpende wijziging van omstandigheden is de situatie waarin de ontvangende partij gaat samenwonen met een nieuwe partner. De wet schrijft namelijk voor dat indien de alimentatiegerechtigde met een nieuwe partner gaat samenwonen als waren zij gehuwd, het recht op partneralimentatie definitief komt te vervallen. Dit houdt in dat indien de nieuwe relatie verbroken wordt, het recht op partneralimentatie van de eerste partner niet herleeft. Kortom het is een rigoureuze wijziging. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de motivering van de partij die stelt dat sprake is van een dergelijke samenleving. Aangetoond zal moeten worden dat er sprake is van een affectieve relatie van duurzame aard, die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en die ander elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Aan al die eisen zal moeten worden voldaan voordat een rechter aan zal nemen dat sprake is van een samenleving als bedoeld in de wet.

Lees verder...

---

Wet doorstroming huurmarkt aanvaard

De Eerste Kamer heeft onlangs gedebatteerd met minister Blok over de Wet doorstroming huurmarkt. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel aanvaard. De fracties van SGP, CU, VVD, PVDA, CDA, D66 stemden voor. De fracties van SP, PvdD, PVV en GroenLinks stemden tegen.

Lees verder...

---

Faillissementswet gewijzigd: wettelijke grondslag voor stille curator

De zogenoemde stille curator heeft vanaf 21 juni een wettelijke grondslag. Dat is het gevolg van het feit dat de Tweede Kamer akkoord ging met een aanpassing van de Faillissementswet .

Lees verder...

---

Executerende pandhouder met boedelvordering blijft curator en de fiscus voor

Een boedelschuldeiser die ook een pandrecht heeft op bodemzaken, mag zijn pandrecht op die bodemzaken in beginsel uitwinnen ongeacht het bodemvoorrecht van de belastingdienst en de boedelvordering van de curator.

Lees verder...

---

Gevolgen van te late aanvaarding overeenkomst

Als een aanbod te laat aanvaard wordt, komt de overeenkomst alleen op basis van art. 6:223 BW tot stand wanneer het de aanvaardende partij niet duidelijk was of hoefde te zijn, dat deze aanvaarding te laat was.

Lees verder...

---
 
 

 

Terug naar nieuwsoverzicht