Juridische Nieuwsflits juli 2013 Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

Als u deze email niet kunt lezen klik dan hier

 
 

Home | Jongeneel Advocaten

Editie juli 2013

 

Nieuwe wetten met ingang van 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 treedt een aantal nieuwe wetten in werking. Onder andere:
- massavordering bij faillissement sneller afhandelen;
- regeling schadevergoeding bij onrechtmatig overheidshandelen;
- vastgoedtransacties toetsen. 
lees verder . . .

 

Onderneming te lang voortzetten is benadeling schuldeisers

Ondernemen is proberen om nieuwe kansen te scheppen. Wie daarvoor de financiële middelen niet heeft, kan proberen om een krediet af te sluiten. Aan nieuwe kansen zijn meestal ook nieuwe risico’s verbonden. 
lees verder . . .

 

Huurder in detentie: ontbinding huurovereenkomst

Een huurder die als gevolg van een gevangenisstraf gedurende enkele jaren niet in staat zal zijn om zelf het gehuurde te bewonen, schiet tekort in zijn verplichting om het gehuurde zelf in gebruik te hebben en te houden. 
lees verder . . .

 

Kabinet stemt in met wetsvoorstel Omgevingswet

Minder regels, grotere keuzevrijheid voor burgers en ondernemers, een loket voor omgevingsvergunningen, kortere procedures en een besparing van honderden miljoenen euro’s. Dat zijn de opbrengsten van de Omgevingswet.  
lees verder . . .

 

Doorbetaling loon na 2 jaar: 70%

De wet verplicht de werkgever om het loon van een zieke werknemer tot 104 weken door te betalen. Normaal gesproken eindigt na die tijd de loondoorbetalingsplicht, tenzij de werkgever niet aan zijn reïntegratieverplichting heeft voldaan.
lees verder . . .

 
 
 

 

Terug naar nieuwsoverzicht