Juridische Nieuwsflits januari 2015 Terug naar nieuwsoverzicht

 

Als u deze email niet kunt lezen klik dan hier

 
 
 

Home | Jongeneel Advocaten

Editie januari 2015

 

 

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkgever verplicht om ten minste één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te informeren (‘aanzeggen’) of hij het contract wel of niet verlengt. Deze termijn van één maand wordt de ‘aanzegtermijn’ genoemd. De aanzegplicht heeft betrekking op arbeidsovereenkomsten die aflopen na 31 januari 2015. In geval van verlenging moet de werkgever ook schriftelijk kenbaar maken onder welke voorwaarden de verlenging plaatsvindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van het salaris. Ook indien de werkgever besluit de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet te verlengen, moet hij dit met inachtneming van de aanzegtermijn schriftelijk aan de werknemer meedelen. Deze verplichte aanzegtermijn geldt overigens alleen in het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. 

In de volgende gevallen geldt de aanzegverplichting niet voor de werkgever: 1) indien sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden; 2) wanneer de einddatum niet kan worden bepaald, bijvoorbeeld indien de arbeidsovereenkomst geldt voor de duur van een project en 3) bij vervanging in verband met, bijvoorbeeld, zwangerschap of ziekte van een andere werknemer. 

Laat de werkgever het aanzeggen in zijn geheel na, dan moet aan de werknemer een vergoeding/boete worden betaald gelijk aan één bruto maandsalaris. Bij een te late aanzegging geldt de verplichting tot betaling van een pro rata bedrag. Stel dat de werkgever drie weken te laat is met het aanzeggen, dan bestaat de boete uit een bedrag aan drie weken salaris. Zegt de werkgever aan het einde van de eerste week pas aan, dan bedraagt de boete één vierde deel van een maandsalaris. 
lees verder . . .

 

Reorganiseren na 1 juli 2015? Let op deze nieuwe regels

Ook al verwacht het CPB een lichte economische groei in 2015, we zijn nog niet helemaal uit de crisis. Dit kan betekenen dat er ook dit jaar enkele reorganisaties zullen plaatsvinden. Vanwege de Wet Werk en Zekerheid verandert er het en een en ander bij reorganisaties. 
lees verder . . .

 

Hoge Raad verwerpt 'tijdelijk vast contract'

De Hoge Raad heeft een streep gezet door een sluiproute voor werkgevers om hun personeel oneindig tijdelijke contracten te kunnen aanbieden. Het hoogste rechtsorgaan in Nederland vernietigde vrijdag een eerdere uitspraak daarover van het gerechtshof in Den Bosch. 
lees verder . . .

 

Asscher past de Fraudewet aan

De hoogte van de boetes voor uitkeringsfraude wordt aangepast. Voortaan letten gemeenten en de uitkeringsinstanties UWV en SVB bij overtredingen meer op de ernst van de overtreding en op de omstandigheden, schrijft minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. 
lees verder . . .

 

5 vragen en antwoorden over supersnelrecht

Wat is supersnelrecht? 

Supersnelrecht is een samenwerking tussen Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak waarbij een verdachte binnen drie tot zes dagen voor de rechter staat. Vervolgens kan hij zijn eventuele straf direct uitzitten. Zo worden strafzaken zo snel mogelijk afgehandeld. De Rechtspraak faciliteert hiermee de uitvoering van het lik-op-stukbeleid van het OM. 
lees verder . . .

 
 
 

 

Terug naar nieuwsoverzicht