Juridische Nieuwsflits januari 2014 Terug naar nieuwsoverzicht

 

 
Home | Jongeneel Advocaten

Editie januari 2014

Wetten per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 treedt een aantal nieuwe wetten in werking. Een overzicht van wetten die op 1 januari in werking treden.

- Conservatoir beslag
- Terugvorderen bonussen mogelijk
- Curatele, beschermingsbewind en mentorschap
- Herschikking asielgronden
- Thuiskopie

lees verder . . .

Mag een werknemer herhaaldelijk liegen over waar hij is geweest?

Een kantonrechter in Arnhem beantwoordde in november 2013 deze vraag in de hem voorgelegde zaak bevestigd. Wat was het geval?

Een werknemer, manager operations, diende in het kader van zijn werkzaamheden een aantal filialen te bezoeken. Er waren al wat problemen rond het functioneren van deze werknemer. Hij was daarop ook al door zijn leidinggevende aangesproken. Toen voorts bleek dat de werknemer meerdere malen ten onrechte had doen voor komen dat hij bepaalde filialen had bezocht, heeft de werkgever hem op staande voet ontslagen. De werkgever behoefde de leugens van de werknemer niet te accepteren.

lees verder . . .

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

Sinds mei 2004 is het wettelijk verboden om leeftijdsonderscheid te maken bij het werven van nieuwe werknemers.

Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Onderscheid op basis van leeftijd mag alleen als er aan bepaalde eisen wordt voldaan. Je moet dan in de vacaturetekst uitleggen waarom er leeftijdsonderscheid wordt gemaakt. De reden moet geloofwaardig en noodzakelijk zijn.

lees verder . . .

Het waarom van een aandeelhoudersovereenkomst

Van oudsher wordt een besloten vennootschap geregeerd door de regels die zijn vastgelegd in de statuten. Als gevolg van Angelsaksische invloeden en meer andersoortige en externe financiers (niet zijnde de reguliere banken) worden de afspraken tussen de aandeelhouders (vaak daaronder ook bestuurders) meer en meer vastgelegd in aandeelhoudersovereenkomsten.

De statuten worden primair beheerst door het vennootschapsrecht zoals vastgelegd in de wet. Een aandeelhoudersovereenkomst wordt primair beheerst door het contractenrecht. Aangezien wij in Nederland een grote mate van contractsvrijheid kennen, geeft dit gelijk al aan dat een aandeelhoudersovereenkomst een grotere mate van vrijheid geeft dan de statuten om bepaalde afspraken te maken.

lees verder . . .

6 schijnconstructies die u snel moet aanpakken

Schijnconstructies worden aangepakt. Welke constructies moet u zo snel mogelijk gaan aanpassen? 6 voorbeelden op een rijtje.

lees verder . . .

 

Terug naar nieuwsoverzicht