Juridische Nieuwsflits februari 2014 Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

Als u deze email niet kunt lezen klik dan hier

 
 

Home | Jongeneel Advocaten

Editie februari 2014

 

Kabinet: hardere aanpak frauduleuze faillissementen 

De mogelijkheden om via het strafrecht harder en effectiever op te treden tegen frauduleuze faillissementen worden verruimd. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het wetsvoorstel is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht dat het faillissementsrecht grondig wil moderniseren om het ondernemersklimaat in Nederland gezond te houden. 
lees verder . . .

 

Wetswijziging tijdelijke contracten 

Alhoewel al vele malen is gesproken over wijzigingen in het arbeidsrecht, is die wijziging nog nooit zo concreet en breed gedragen geweest. Als het aan de regering ligt, wordt per 1 juli a.s. al het eerste gedeelte van de wetswijziging ingevoerd. Deze wijziging heeft onder andere gevolgen voor tijdelijke contracten.

Momenteel wordt een tijdelijk contract pas een vast contract nadat er meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten zijn gesloten of wanneer er langer dan drie jaar aaneengesloten in tijdelijke contracten is gewerkt. Wanneer er meer dan drie maanden tussen de contracten zit, begint de reeks weer opnieuw. Het is de bedoeling van de wetgever dat de reeks van drie contracten behouden blijft, maar de periode wordt bekort tot twee jaar en de periode van onderbreking die een nieuwe reeks doet starten, wordt verlengd naar zes maanden. Met andere woorden: wanneer langer dan twee jaar aaneengesloten op tijdelijke contracten wordt gewerkt, wordt dat contract omgezet in een vast dienstverband en eindigt dat niet van rechtswege. 
lees verder . . .

 

Seniorendagen zijn discriminatie 

Extra verlofuren geven aan oudere medewerkers, is een vorm van leeftijdsdiscriminatie en daarom niet toegestaan.

Dit oordeel gaf het College voor de Rechten van de Mens aan een maatschap van accountants en belastingadviseurs. De arbeidsvoorwaarden van de maatschap geven medewerkers vanaf hun dertigste extra vakantie-uren en vanaf hun zestigste seniorenuren. Het aantal uren extra verlof is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Hoe ouder des te meer extra verlofuren. 
lees verder . . .

 

Vereenzelviging van de rechtspersoon met degenen achter de schermen 

Net als een mens van vlees en bloed (= natuurlijk persoon) kan een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) deelnemen aan het rechtsverkeer. De rechtspersoon is een zelfstandig drager van rechten en plichten. De aandeelhouders, noch de bestuurders zijn aansprakelijk voor de verplichtingen die een rechtspersoon aangaat. Dat verklaart de populariteit van de rechtspersoon. Er zijn echter uitzonderingen. Een bestuurder van de rechtspersoon kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, indien hij onrechtmatig handelt. Over ‘bestuursaansprakelijkheid’ bestaat inmiddels veel rechtspraak. De meest vergaande vorm van aansprakelijkheid is ‘vereenzelviging’: de rechtspersoonlijkheid wordt geacht niet te bestaan. De gedragingen van de rechtspersoon worden één op één toegerekend aan de personen achter de rechtspersoon. 
lees verder . . .

 

Kartels zwaarder beboet

Op overtreding van de mededingingswet komt een hogere boete te staan. Voor kartelvorming wordt de maximumboete verhoogd van tien procent van de jaaromzet naar tien procent van de omzet over de jaren van overtreding. Daarnaast wordt de maximale boete bij herhaalde overtreding verdubbeld. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) dinsdag 11 februari 2014 in een brief aan de Tweede Kamer. 
lees verder . . .

 
 
 

 

Terug naar nieuwsoverzicht