Juridische Nieuwsflits december 2013 Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

Als u deze email niet kunt lezen klik dan hier

 
 

Home | Jongeneel Advocaten

Editie december 2013

 

Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker

- Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker.
- De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt.
- De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Dat staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat eind november bij de Tweede Kamer is ingediend.

De voorstellen van minister Asscher vloeien voort uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners – met instemming van hun achterbannen – in april van dit jaar sloten. Wat toen werd afgesproken met vakbonden en werkgeversorganisaties is nu door de minister in een wetsvoorstel uitgewerkt.

“Het is de hoogste tijd om oneigenlijk gebruik van flexibele arbeid aan te pakken en ontslagrecht en WW aan te passen aan de eisen en de wensen van de arbeidsmarkt van onze tijd en de toekomst.”

lees verder . . .

 

(Verlies) BV te koop (gevraagd)

U kent ze wel, die advertenties op zaterdag in de krant of gewoon via websites waarin BV’s met verliezen te koop worden gevraagd of aangeboden. U heeft zich toen ook vast wel eens afgevraagd: wat zit daar nou achter en is dat wel zuivere koffie? Om met het laatste te beginnen. Nee, dat is geen zuivere koffie.

De drie meest voor de hand liggende redenen zijn allereerst dat het meestal BV’s zijn waar een raar luchtje aan zit. Want deze worden te koop aangeboden zodat mensen die niet de mogelijkheid hebben om zelf een BV op te richten, toch aan de mogelijkheid te helpen om verder te ondernemen. Vandaar dat deze ook zo goedkoop zijn. Een tweede reden was in het verleden de mogelijkheden om winsten te compenseren met verliezen van een andere BV. Sinds enkele jaren heeft de wetgever deze mogelijkheid echter ook voorzien en inmiddels wordt de verliesverrekening in dergelijke gevallen zodanig beperkt dat ook die optie niet interessant meer is.

lees verder . . .

 

Recht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden

Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht op zorgverlof. Nu kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.

Het kabinet neemt deze maatregel omdat mensen steeds meer zorgtaken hebben. Meer mensen zijn alleenstaand en er is niet altijd een gezinslid dat de zorg op zich kan nemen. De uitbreiding van het zorgverlof kondigden minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap medio december aan in een brief aan de Tweede Kamer.

lees verder . . .

 

Pas op voor een gladde tegelvloer!

Wie is aansprakelijk als een werknemer op het werk iets overkomt en de werknemer daardoor schade lijdt? Is dat de werkgever of kan het zelfs zover gaan dat ook de collega-werknemers aansprakelijk zijn voor de schade?

Op een werkgever rust de verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving van de werknemer. Dit is geregeld in artikel 7:658 BW. Dat betekent dat het kantoor of de werkruimte goed moeten zijn ingericht en dat materialen waarmee gewerkt wordt, goed zijn onderhouden. De zorgplicht gaat zover dat als de werknemer schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden, de werkgever daarvoor aansprakelijk is. Die zorgplicht kent een redelijkheidsgrens en is sterk afhankelijk van de concrete omstandigheden. Van incident tot incident zal beoordeeld moeten worden of sprake is van aansprakelijk van de school.

lees verder . . .

 

Mag negatieve referentie na ontslag op staande voet?

Een werknemer van een bank wordt op staande voet ontslagen. Hij spreekt met zijn oude werkgever af dat deze niets over de zaak zal zeggen tegen een andere bank. Is het slecht werkgeverschap als de bank de nieuwe werkgever toch waarschuwt?

De werknemer verliest zijn baan na afloop van een compliance onderzoek. Hij vecht zijn ontslag op staande voet aan. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent de man een ontslagvergoeding toe van 110.000 euro. Tijdens de ontslagzaak is al duidelijk dat de man kans maakt op een baan bij een andere bank. Zijn werkgever zegt toe alleen te zullen zeggen dat de werknemer op staande voet is ontslagen en de andere bank voor meer informatie te verwijzen naar de werknemer zelf.

lees verder . . .

 
 
 

 

Terug naar nieuwsoverzicht