mr G.P. (Gert) Jongeneel MBA

 
Rechtsvorm
Mr Jongeneel oefent de praktijk uit in de vorm van een rechtspersoon Mr G.P. Jongeneel B.V. (kvk 23087548).
 
Opleiding 
Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederlands privaatrecht 1975
Erasmus Universiteit Rotterdam, bedrijfsjuridisch recht 1975
Business School Nederland, MBA 2003 
 
Jaar van beëdiging 
1975
 
Rechtsgebiedenregister
 
Mr Jongeneel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden Ondernemingsrecht en Bouwrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van  advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.
 
Praktijk
Mr Jongeneel behandelt zaken op het gebied van ondernemingsrecht, bouwrecht en scheepsbouwrecht.
 
Vragen
Mr Jongeneel wordt veel gevraagd door ondernemers bij bedrijfsbeeindiging, bedrijfsopvolging en pensionering.
 
Communicatiie
 
U kunt mr Jongeneel telefonisch bereiken op zijn directe nummer 0184 745 733
Het e-mailadres van mr Jongeneel is jongeneel@jongeneel.net
 
Bekijk het volledige CV van Gert Jongeneel op LinkedIn.